သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

Mariella ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Mariella ။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများပထမဦးဆုံးနာမတျော၏ဇာစ်မြစ်၏သမိုင်းကြောင်း Mariella ။

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Mariella

Miriam >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဟီဘရူး

Maria >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဂရိ

Maria >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော လက်တင်

Maria >

အီတလီ

Mariella >

အီတလီ (diminutival)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် Mariella

Miriam >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဟီဘရူး

 
 
Maria >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဂရိ

 
 
 
Maria >

ဂရိ

 
 
 
 
Marika >

ဂရိ (diminutival)

 
 
 
Maria >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော လက်တင်

 
 
 
 
Maaria >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
Maarika >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
Maarja >

Estonian အဘိဓါန်

 
 
 
 
 
Maarika >

Estonian အဘိဓါန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mare >

Estonian အဘိဓါန် (diminutival)

 
 
 
 
Mair >

ဝလေဝလေ

 
 
 
 
 
Mairwen >

ဝလေဝလေ (ပီပီ)

 
 
 
 
Máire >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
 
Mairenn >

အိုငျးရစျ (diminutival)

 
 
 
 
 
Máirín >

အိုငျးရစျ (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Maureen >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
 
 
 
Maureen >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurene >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
 
Mo >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
 
 
 
Moreen >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
 
Reenie >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော) (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
 
Maura >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
 
 
Maura >

စကော့တလန်

 
 
 
 
 
 
Maura >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Mora >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
Moira >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
 
 
Moira >

စကော့တလန်

 
 
 
 
 
 
 
Moyra >

စကော့တလန်

 
 
 
 
 
 
Moira >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Moyra >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
Màiri >

စကော့တလန်

 
 
 
 
 
Mhairi >

စကော့တလန်

 
 
 
 
Malia >

ဟာဝိုင်ယီan

 
 
 
 
 
Maleah >

အင်္ဂလိပ် (Modern)

 
 
 
 
Mari >

ဝလေဝလေ

 
 
 
 
Mari >

Breton အဘိဓါန်

 
 
 
 
Mari >

Estonian အဘိဓါန်

 
 
 
 
 
Marika >

Estonian အဘိဓါန် (diminutival)

 
 
 
 
Mária >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
 
Mara >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
 
Mari >

ဟနျဂရေီ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marica >

ဟနျဂရေီ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

ဟနျဂရေီ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariska >

ဟနျဂရေီ (diminutival)

 
 
 
 
María >

စပိန်

 
 
 
 
 
Marita >

စပိန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Maritza >

စပိန် (လက်တင် အမေရိကန်) (diminutival)

 
 
 
 
María >

အဘိဓါန် Galician-

 
 
 
 
María >

လန်

 
 
 
 
 
Mæja >

လန် (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

အီတလီ

 
 
 
 
 
Mariella >

အီတလီ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marietta >

အီတလီ (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marijeta >

-Croatian

 
 
 
 
 
Mimi >

အီတလီ (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
 
 
Mariazinha >

ပေါ်တူဂီ (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

ကာတာလ

 
 
 
 
 
Mariona >

ကာတာလ (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Ona >

ကာတာလ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Maria >

Occitan အဘိဓါန်

 
 
 
 
Maria >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Maja >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mareike >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariele >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marita >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Meike >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
မီယာ >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mitzi >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Ria >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Maria >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
Maja >

ဆွီဒင် (diminutival)

 
 
 
 
 
Majken >

ဆွီဒင် (diminutival)

 
 
 
 
 
မီယာ >

ဆွီဒင် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
မီယာ >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
မြ >

အင်္ဂလိပ် (Modern)

 
 
 
 
 
 
Miia >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
အကြှနျုပျ၏ >

ဆွီဒင် (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

နျော

 
 
 
 
 
Maiken >

နျော (diminutival)

 
 
 
 
 
Maja >

နျော (diminutival)

 
 
 
 
 
မီယာ >

နျော (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
 
Maiken >

ဒိန်းမတ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Maja >

ဒိန်းမတ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Majken >

ဒိန်းမတ် (diminutival)

 
 
 
 
 
မီယာ >

ဒိန်းမတ် (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

ဖာရို

 
 
 
 
Maria >

ဒတျချြ

 
 
 
 
 
Maaike >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marieke >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariëlle >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariëtte >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
 
ဂျက် >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Marijke >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marike >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariska >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marita >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Meike >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
မီယာ >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mieke >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Miep >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mies >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Ria >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Maria >

ဖရီစီရ

 
 
 
 
 
Maike >

ဖရီစီရ (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Maike >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Mareike >

ဖရီစီရ (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

ရိုမေးနီးယား

 
 
 
 
Maria >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Mariah >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Mimi >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
Maija >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mari >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marita >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Maritta >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Corsican အဘိဓါန်

 
 
 
 
Maria >

Basque အဘိဓါန်

 
 
 
 
 
Maia >

Basque အဘိဓါန် (diminutival)

 
 
 
 
Marie >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
 
Manon >

ပြင်သစ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Manon >

ဒတျချြ

 
 
 
 
 
Mari >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
Mari >

နျော

 
 
 
 
 
Mari >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
 
Marianne >

ပြင်သစ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marianne >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Marianne >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
 
Marianne >

ဒတျချြ

 
 
 
 
 
 
 
Marjan >

ဒတျချြ

 
 
 
 
 
 
Marianne >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
 
Marianne >

နျော

 
 
 
 
 
 
Marianne >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
 
 
Marianne >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
 
Maryana >

ရုရှား

 
 
 
 
 
Marie >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Marie >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Maree >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
Marie >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
Marie >

နျော

 
 
 
 
 
Marie >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
 
Marielle >

ပြင်သစ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariette >

ပြင်သစ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marion >

ပြင်သစ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marion >

ပြင်သစ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
 
 
 
 
Marion >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Marion >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Marian >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Marise >

ပြင်သစ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marijse >

ဒတျချြ

 
 
 
 
 
မာရိသညျ >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
မဲ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Malle >

အလယ်ခေတ်အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Mamie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Mayme >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Mariel >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marigold >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော) (ရည်ညွှန်းကနေတဆင့်)

 
 
 
 
 
 
Marilyn >

အင်္ဂလိပ် (ပီပီ)

 
 
 
 
 
 
 
Maralyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Marilynn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Marlyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Marylyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Merilyn >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Merrilyn >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
 
Marinda >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
နိုင်ပါစေ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Mele- >

ဟာဝိုင်ယီan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molle >

အလယ်ခေတ်အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Molly >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mallaidh >

အိုငျးရစျ

 
 
 
 
 
 
 
 
Mollie >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
 
Polly >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pollie >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Myra >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Mayra >

စပိန် (လက်တင် အမေရိကန်)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra >

အမေရိကန် (Hispanic)

 
 
 
 
 
မာရိသညျ >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော

 
 
 
 
 
Maylis >

ပြင်သစ် (ပီပီ)

 
 
 
 
 
 
Mailys >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
 
 
 
Maëlys >

ပြင်သစ် (အသံကလွှမ်းမိုး)

 
 
 
 
 
Meri >

ဂျြောဂြီယနျ

 
 
 
 
Marie >

ခကျြခကျြ

 
 
 
 
 
Madlenka >

ခကျြခကျြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Maja >

ခကျြခကျြ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

ခကျြခကျြ (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

အာနီယံ

 
 
 
 
Marija >

အံ

 
 
 
 
Marja >

ဒတျချြ

 
 
 
 
Marja >

ဖင်လန်

 
 
 
 
 
Márjá >

Sami အဘိဓါန်

 
 
 
 
 
Marjatta >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marjukka >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marjut >

ဖင်လန် (diminutival)

 
 
 
 
Marjo >

ဖင်လန်

 
 
 
 
Marjo >

ဒတျချြ

 
 
 
 
Miren >

Basque အဘိဓါန်

 
 
 
 
Moirrey >

အဘိဓါန် Manx-

 
 
 
 
 
Voirrey >

အဘိဓါန် Manx-

 
 
 
Maria >

ဟောငျး Church Slavic

 
 
 
 
Mária >

စလိုဗကျ

 
 
 
 
 
Maja >

စလိုဗကျ (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

စလိုဗကျ (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

အရောင်တင်

 
 
 
 
 
Maja >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
 
 
Maryla >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
 
 
Marzena >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

-Croatian

 
 
 
 
 
Maja >

-Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mara >

-Croatian

 
 
 
 
 
Mare >

-Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Marica >

-Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mojca >

-Croatian (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

Slovene

 
 
 
 
 
Maja >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
 
Mare >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
 
Marica >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
 
Mojca >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

ဆားဗီး

 
 
 
 
 
Maja >

ဆားဗီး (diminutival)

 
 
 
 
 
Mara >

ဆားဗီး

 
 
 
 
 
Marica >

ဆားဗီး (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

စီဒိုနီယံ

 
 
 
 
 
Maja >

စီဒိုနီယံ (diminutival)

 
 
 
 
 
Mare >

စီဒိုနီယံ (diminutival)

 
 
 
 
Mariya >

ရုရှား

 
 
 
 
 
Manya >

ရုရှား (diminutival)

 
 
 
 
 
Maria >

ရုရှား (မူကွဲကူးယူ)

 
 
 
 
 
Masha >

ရုရှား (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Máša >

ခကျြခကျြ

 
 
 
 
 
 
Maša >

Slovene

 
 
 
 
 
 
Maša >

-Croatian

 
 
 
 
Mariya >

ယူကရိန်း

 
 
 
 
 
Maria >

ယူကရိန်း (မူကွဲကူးယူ)

 
 
 
 
Mariya >

ဘူဂေးရီးယား

 
 
 
 
 
Maria >

ဘူဂေးရီးယား (မူကွဲကူးယူ)

 
 
 
 
Marya >

ရုရှား

 
 
 
 
Maryia >

ဘီလာရု

 
 
Mariam >

သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဂရိ

 
 
 
Mariam >

ဂျြောဂြီယနျ

 
 
 
Mariam >

ဘာသာစကား Armenian

 
 
 
Mariami >

ဂျြောဂြီယနျ

 
 
Mariamne >

History

 
 
 
Mariana >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
Marianna >

အီတလီ