သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

Retha ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Retha ။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများပထမဦးဆုံးနာမတျော၏ဇာစ်မြစ်၏သမိုင်းကြောင်း Retha ။

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Retha

Margarites >

ရှေးဟောငျးဂရိ (စကားလုံး)

Margarita >

နှောင်းပိုင်းတွင်ရောမ

Margaretha >

ဒတျချြ


Margaretha >

ဂျာမန်

Retha >

အဘိဓါန် Afrikaans- (အတိုပုံစံ)


Retha >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အပြည့်အဝသစ်ပင် Retha

Margarites >

ရှေးဟောငျးဂရိ (စကားလုံး)

 
 
Margalit >

ဟီဘရူး

 
 
 
Margalita >

ဟီဘရူး

 
 
Margarita >

နှောင်းပိုင်းတွင်ရောမ

 
 
 
Maarit >

ဖင်လန်

 
 
 
Maighread >

စကော့တလန်

 
 
 
Mairéad >

အိုငျးရစျ

 
 
 
Mairead >

စကော့တလန်

 
 
 
 
Maisie >

စကော့တလန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mysie >

စကော့တလန်

 
 
 
Małgorzata >

အရောင်တင်

 
 
 
 
Gosia >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
 
Małgosia >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
 
Marzena >

အရောင်တင် (diminutival)

 
 
 
Maret >

Estonian အဘိဓါန်

 
 
 
Margaid >

အဘိဓါန် Manx-

 
 
 
Margareeta >

ဖင်လန် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
Reeta >

ဖင်လန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Reetta >

ဖင်လန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margaret >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Madge >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Midge >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
မဲ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
မဂ္ဂီ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Mamie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Mayme >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Margaretta >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Marge >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Margie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
နိုင်ပါစေ >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
Meg >

အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Megan >

ဝလေဝလေ (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Megan >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Maegan >

အင်္ဂလိပ် (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Maeghan >

အင်္ဂလိပ် (ရှားပါးသော)

 
 
 
 
 
 
 
Meagan >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Meaghan >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
 
Meghan >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
တံစို့ >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Meggy >

အလယ်ခေတ်အင်္ဂလိပ် (diminutival)

 
 
 
 
 
Peggy >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Peggy >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Paaie >

အဘိဓါန် Manx-

 
 
 
 
 
 
Peigi >

စကော့တလန်

 
 
 
 
Murgatroyd >

အင်္ဂလိပ် (မြိုးရိုးအမညျ)

 
 
 
Margaréta >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
Gréta >

ဟနျဂရေီ (diminutival)

 
 
 
Margareta >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Greta >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Gretchen >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
 
Gretchen >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Grete >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Gretel >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
 
Meta >

ဂျာမန် (diminutival)

 
 
 
Margareta >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
Greta >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Greta >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
 
Gretta >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Märta >

ဆွီဒင် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Meta >

ဆွီဒင် (diminutival)

 
 
 
Margareta >

နျော

 
 
 
 
Meta >

နျော (diminutival)

 
 
 
Margareta >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Meta >

ဒိန်းမတ် (diminutival)

 
 
 
Margareta >

ရိုမေးနီးယား

 
 
 
Margareta >

Slovene

 
 
 
Margareta >

ဒတျချြ

 
 
 
Margareta >

ဖင်လန်

 
 
 
 
Reeta >

ဖင်လန် (အတိုပုံစံ),

 
 
 
 
Reetta >

ဖင်လန် (အတိုပုံစံ),

 
 
 
Margareta >

-Croatian

 
 
 
Margarete >

ဂျာမန်

 
 
 
Margaretha >

ဒတျချြ

 
 
 
 
Retha >

အဘိဓါန် Afrikaans- (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margaretha >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Retha >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margarethe >

ဂျာမန်

 
 
 
 
Grete >

ဂျာမန် (အတိုပုံစံ),

 
 
 
 
 
Gretel >

ဂျာမန် (diminutival),

 
 
 
 
Meta >

ဂျာမန် (diminutival),

 
 
 
Margarethe >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Grete >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Grethe >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margarida >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
Margarida >

အဘိဓါန် Galician-

 
 
 
Margarida >

ကာတာလ

 
 
 
Margarida >

Occitan အဘိဓါန်

 
 
 
Margarit >

ဘာသာစကား Armenian

 
 
 
 
Margarid >

ဘာသာစကား Armenian (မူကွဲကူးယူ)

 
 
 
Margarita >

စပိန်

 
 
 
 
Rita >

စပိန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margarita >

ရုရှား

 
 
 
Margarita >

ဘူဂေးရီးယား

 
 
 
Margarita >

အာနီယံ

 
 
 
Marged >

ဝလေဝလေ

 
 
 
 
Mared >

ဝလေဝလေ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margery >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
Marge >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Margie >

အင်္ဂလိပ် (diminutival),

 
 
 
 
Marjorie >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Jorie >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Marge >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ),

 
 
 
 
 
မာဂျ >

အင်္ဂလိပ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Marsaili >

စကော့တလန်

 
 
 
 
Marjorie >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
Margherita >

အီတလီ

 
 
 
 
Rita >

အီတလီ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Rita >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
 
 
Rita >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
Rita >

နျော

 
 
 
 
 
Rita >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
 
Rita >

ဂျာမန်

 
 
 
 
 
Rita >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
 
 
Rita >

ပေါ်တူဂီ

 
 
 
Margit >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
Margit >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
Margit >

ဆွီဒင်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marita >

ဆွီဒင်

 
 
 
Margit >

နျော

 
 
 
 
 
 
 
 
Marita >

နျော

 
 
 
Margit >

Estonian အဘိဓါန်

 
 
 
Margita >

ဟနျဂရေီ

 
 
 
Margita >

စလိုဗကျ

 
 
 
Margreet >

Limburgish အဘိဓါန်

 
 
 
 
နှုတ်ဆက်ကြလော့ >

Limburgish အဘိဓါန် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
Margrét >

လန်

 
 
 
 
Gréta >

လန် (diminutival)

 
 
 
Margrete >

နျော

 
 
 
 
Grete >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Mette >

နျော (diminutival)

 
 
 
Margrethe >

ဒိန်းမတ်

 
 
 
 
Grete >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ),

 
 
 
 
Grethe >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ),

 
 
 
 
Merete >

ဒိန်းမတ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Mette >

ဒိန်းမတ် (diminutival)

 
 
 
Margrethe >

နျော

 
 
 
 
Grete >

နျော (အတိုပုံစံ),

 
 
 
 
Grethe >

နျော (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Mette >

နျော (diminutival),

 
 
 
Margriet >

ဒတျချြ

 
 
 
 
နှုတ်ဆက်ကြလော့ >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Greetje >

ဒတျချြ (diminutival)

 
 
 
 
Griet >

ဒတျချြ (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
Margreet >

ဒတျချြ

 
 
 
Margrit >

ဂျာမန်

 
 
 
Marguerite >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
Margot >

ပြင်သစ် (အတိုပုံစံ)

 
 
 
 
 
Margaux >

ပြင်သစ်

 
 
 
 
 
Margo >

အင်္ဂလိပ်

 
 
 
Marjeta >

Slovene

 
 
 
Markéta >

ခကျြခကျြ

 
 
 
Markéta >

စလိုဗကျ

 
 
 
Marketta >

ဖင်လန်

 
 
 
Mererid >

ဝလေဝလေ

သင့်အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
သင့်ရဲ့အမညျသ:
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ get

တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီ Retha အကြောင်းပိုမို

Retha အဓိပ္ပာယ်ကို

Retha ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Retha ။

 

Retha ဇာစ်မြစ်

နာမကိုအမှီ Retha ဘယ်အရပ်ကလာကြသနည်း ပထမအမည်ကို Retha ၏မူလအစ။

 

Retha ပထမအမည်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်

အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Retha ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။

 

Retha အခြားဘာသာစကားများ

Learn ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Retha အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။

 

Retha compatibility

Retha Compatibility ကိုစမ်းသပ်။

 

Retha compatibility

Retha Compatibility ကိုစမ်းသပ်။

 

နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Retha

နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Retha