သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

နာမအဘို့အမည်ဝှက်

အသုံးအများဆုံးအမည်ဝှက်, သင့်တိုင်းပြည်အတွက်နာမအဘို့နာမည်။

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
အမည်ဝှက်ကိုရယူလိုက်ပါ