သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

ဇာစ်မြစ်အမည်

အွန်လိုင်းပထမဦးဆုံးနာမတျော၏ဇာစ်မြစ်လေ့လာပါ။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
နာမတျောကိုဇာစ်မြစ်ကိုရယူပါ