သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်

အဓိပ်ပါယျအမည်: အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, နာအမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ၌ဤအမည်ဖြစ်တယ်။ အွန်လိုင်း, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပါယျ Cognize ။

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
နာမကိုအမှီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် Get