သုံးသပ်ကြည့်ရှု  သို့မဟုတ်    ဘာသာစကား:

အဓိပ္ပာယ်အမည်

သင်၏အမည်ကိုကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုအားဖြင့်အခြားလူများထံသို့အဘယ်သို့ဆိုလိုဘူး။

သို့မဟုတ်
မင်းနာမည်:
နာမတျောကိုအဓိပ်ပာယျကိုရယူလိုက်ပါ